Graudu pirmapstrādes komplekss

2016-05-06
Graudu pirmapstrādes komplekss

Graudu pirmapstrādes komplekss

16-00-A00402-000018

Akciju sabiedrība «Balticovo» ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākuma «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» līdzfinansēto projektu Nr.16-00-A00402-000018 īsteno Jauna graudu pirmapstrādes un uzglabāšanas kompleksa izveidošanas projektu putnu barības ražošanai.

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

nacionalais-atbalsta-plans-2020-es.jpg

Atpakaļ
© Balticovo