AS Balticovo uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”

2019-07-15
AS Balticovo uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”

AS Balticovo uzsāk pētniecības projektu: “Putnkopības ganāmpulku un olu ražošanas apjoma uzskaites risinājuma izveide un pielāgošana”

 

Pētījums tiek īstenots Latvijas pārtikas nozares Kompetences centra projekta Nr. 1.2.1.1/18/A/002 ietvaros.

Vairāk informāciju par Kompetences centra kopējo projektu skatīt šeit.


Projekta mērķis: Paaugstināt putnu ražošanas efektivitāti un olu kvalitāti, kā rezultātā palielināsies uzņēmuma apgrozījums un eksporta apjomi.  A/S “Balticovo” sadarbojoties ar IKT nozares uzņēmumiem attīstīt ražošanas produktivitātes prognozēšanas risinājumu, atbilstoši putnu turēšanas un olu ražošanas industrijā pieņemtajām prasībām un standartiem, kā arī veicināt datorredzes izmantošanu olu ražošanas apjoma uzskaitē un tā kvalitātes uzraudzībā.

Sadarbības partneris SIA Apply tika noskaidrot iepirkuma procesā. APPLY Intelligent Technologies ir programmēšanas uzņēmums ar plašu pieredzi mākslīgā intelekta un datorredzes risinājumu izstrādē tieši ražošanas uzņēmumiem.

Plānotais rezultāts:

Projekta ietvaros tiks izveidoti putnu turēšanas ciklu modelis, olu skaitīšanas modelis, olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modelis un olu kvalitātes modelis, kas tiks pievienoti esošajā datu sistēmā, kas tika izstrādāta iepriekšējā projektā, tādejādi tiks nodrošinot vienotu datu kopumus.

Projekta rezultātā izveidotā metode un eksperimentālie tehnoloģiskie risinājumi būs atkārtoti izmantojami, piemērojami arī citiem putnkopības un olu ražošanas uzņēmumiem. Tiks izveidota un uz ražotāja datiem pārbaudīta putnu ganāmpulka uzturēšanas un olu ražošanas apjoma uzskaites sistēma, kā arī tam nepieciešamo datu vākšanas un apstrādes eksperimentālā tehnoloģiskā ķēde.

Plānotais projekta īstenošanas termiņš: no 01.06.2019 līdz 01.06.2020

Projekta statuss uz 11.07.2019: Pēc pirmā projekta īstenošanas mēneša tika noskaidroti projekta sadarbības partneri un tagad aktīvi tiek strādāts pie kopējā projekta realizācijas plāna. AS Balticovo darbinieki pirmā mēneša laikā aktīvi strādāja pie olu dzeltenuma un baltuma analizēšanas modeļa un ir jau izstrādāti pirmie dator redzes modeļu prototipu rasējumi, kā arī ir ievietoto visa nepieciešamā digitālā infrastruktūra, lai pirmos prototipus būtu iespējams uzstādīt tuvākā mēneša laikā. Tālāka informācija par projekta virzību būs pieejama 2019. gada augusta mēnesī.  


Projekta statuss uz 01.08.2019Pirmajos divos mēnešos aktīvi strādāts ar datu iegūšana, analizēti olu standarti, masa, dzeltenuma un baltuma veidi. Analizēti putnkopības galvenie standarti dējību patēriņš un citas fizioloģiskās putnu īpašības. Pētīti iespējamie datorredzes moduļu prototipu varianti un izvietojums. Veikta izejvielu analīze, mikrobioloģisko parametru noteikšana, olu standartu un kvalitātes monitorings un analīze (olu un olu masa).

 

Atpakaļ
© Balticovo